Sử dụng clorine để diệt khuẩn hồ bơi sao cho hiệu quả. Lưu ý khi pha clo để tạt hồ bơi. Cách tạt clorine cho hồ bơi. Ngoài clo thì có thể dùng thêm PAC và Acid HCl để cân bằng pH hồ bơi. Bà con có thể xem...