Xử lý nước sạch theo công nghệ của hãng VEOLA. Thông tin xin liên hệ: Truongson Engineering Co., Ltd Tel: +84.422.468.999 / Email: [email protected] Website: Truongsones.com Nguồn: https://sieuthinano.vn/ Xem thêm: https://sieuthinano.vn/may-loc-nuoc-nano/nuoc-sach/...