Bình áp, hay bình chứa nước trong các máy lọc nước RO có sạch như bạn nghĩ? Chúng ta hãy xem bên trong nó có gì nhé. Qua video các bạn có thể thấy, bình rất bẩn. Vậy màu vàng, cặn bẩn đó ở đâu mà ra?? Có nhiều...