VTC Now | Bản tin tối 04/04/2022 có những nội dung chính sau: – Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 3 – Từ chối cung cấp thông tin, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị kiện – Xét xử 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa vi phạm quản lý...