NAM XE HAY cùng HÙNG LÂM đánh giá Beijing X7 sau 1 năm sử dụng Fanpage: Facebook HÙNG LÂM: Liên hệ: [email protected] #Xehay #BeijingX7 #Beijing – Kiki là trợ lý tiếng Việt đa nền tảng đầu tiên của Việt Nam. Kiki có thể thực hiện những nhu cầu phổ...