Những chiếc xe cỡ nhỏ và vừa của Toyota vẫn luôn bị mang tiếng là “Chẳng có gì để hỏng”. Điều đó ngày nay có còn đúng nữa hay không? #ToyotaCorollaCross #Tipcar #TipcarDanhgiaxe #danhgiaxe ——————– Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng TIPCAR TV! Thông tin liên hệ:...