+ Tham khảo thông tin tại Website chính thức: PGTech nhà phân phối Thiết bị xử lý nước cứng nhiễm đá vôi (nước cứng) ActivFlo hãng Inta Anh Quốc: – Thiết bị xử lý các vấn đề nước cứng (nước nhiễm đá vôi canxi, Magie) ActivFlo của Inta Anh...