Hiện nay vẫn còn rất nhiều hộ gia đình đang sử dụng nước sông hoặc nước suối để sử dụng trong sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên, nguồn nước hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề. Do đó việc sử dụng nước sông suối chưa qua xử...