#BSAChannel #BSA #bsachannel #HVNCLC Thiết kế máy lọc nước này cơ bản gồm những phần như: 3 bình lọc thô, 2 bình lọc tinh, và 1 bình lọc RO. Người dân khi sử dụng sẽ bơm nước mặn ở sông vào, sau đó nước sẽ đi qua các hệ...