Tin tức tài chính 23/1,Thống đốc NHNN yêu cầu xủ lý nghiêm việc ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ GÓI HỖ TRỢ PHỤC HỒI KINH TẾ 350.000 TỶ ĐỒNG NHNN BƠM TIỀN VÀO THỊ TRƯỜNG OMO VỚI LÃI...