Thẻ: mua thịt lươn

  • Xử lý nước khi nuôi lươn không bùn thương phẩm | VTC16

    VTC16 | Chi phí đầu tư thấp, lươn ít dịch bệnh, nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt được nhiều người phát triển. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng nhất để thành công là phải đảm bảo nguồn nước bể nuôi. Nước như thế nào mới có thể nuôi lươn? Xử lý nước trước […]