Tin tức tài chính 19/12 | Cảnh báo tiền giả xuất hiện tràn lan tại TP Hồ Chí Minh KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÔNG BÁO MUA VÀO NGUỒN NGOẠI TỆ LỚN MỘT SỐ NGÂN HÀNG VẪN CHƯA ĐƯỢC NỚI ROOM TÍN DỤNG WB NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH TẾ...