Tin tức tài chính 14/11 | Ngoại tệ dồn dập chảy vào Việt Nam NGOẠI TỆ DỒN DẬP CHẢY VÀO VIỆT NAM, KBNN TĂNG MUA USD, BƠM MẠNH VND GẦN 3.000 TỶ ĐỒNG TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA ĐẠI SỨ QUÁN MỸ GÓP PHẦN TĂNG NSNN NĂM 2021 ĐỀ XUẤT...