🎋 Trong nông nghiệp, nước đóng vai trò vô cùng quan trọng: ✅ Dùng để tưới cây ✅ Dùng để rửa thành phẩm nông sản ✅ Dùng để chăn nuôi ✅ Nước còn sử dụng để làm thủy lợi, hệ thống tưới tiêu… 🤷‍♂️ Nhưng để xử lý nước...