Để đảm bảo an toàn nguồn nước thì chúng ta cần xử lý nước nhiễm phèn trước khi sử dụng. Và để có thể loại bỏ được sắt ra khỏi nguồn nước hiệu quả thì cần phải sử dụng tới thiết bị lọc nước nhiễm phèn chuyên dụng mới...