Chia sẽ cách xử lý nước nuôi cá ngoài trời không cần oxi mà cá khỏe như trâu. Đây là cách mình hay xữ lý nước để nuôi guppy,, cá khỏe , mau lớn, nuôi cá không cần oxi lun. Cách cực kỳ đơn giản mà hiêu quả vô...