Công nghệ xử lý nước sông thành nước sinh hoạt với chi phí thấp, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Xử lý nước sông thành nước sinh hoạt là rất cần thiết hiện nay để đáp ứng tốt nhất...