Trong tự nhiên, dù là nước ngầm hay nước mặt đều chứa một hàm lượng sắt. Nước nhiễm sắt gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của mọi người, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vậy làm thế nào để nhận biết nước nhiễm sắt,...