Đông Nam Á là khu vực gồm các quốc gia vô cùng đam mê bóng đá, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, … Sự cạnh tranh của các quốc gia đã giúp cho bóng đá khu vực có sự tiến triển rõ rệt trong những năm...