Việt Nam là đội tuyển Đông Nam Á thăng tiến mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng FIFA từ năm 2010 – 2020. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA trong thời gian 2010 – 2020. Cụ...