Bảng xếp hạng bóng đá Nữ FIFA 2021 Bảng xếp hạng bóng đá Nữ FIFA được giới thiệu vào năm 2003, với bảng xếp hạng lần đầu tiên được công bố vào ngày 16 tháng Bảy năm đó. – Bảng xếp hạng nữ thế giới của FIFA dựa trên...