Thẻ: Xử lý nước thải

Xử lý nước thải sinh hoạt

Video 3D mô tả các quá trình xây dựng và công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt Nguồn: https://sieuthinano.vn/ Xem thêm: https://sieuthinano.vn/may-loc-nuoc-nano/nuoc-sach/...

Quá trình Vi sinh trong Xử lý nước thải

Vi sinh đóng vai trò lớn trong quá trình xử lý nước thải một cách tự nhiên ít chi phí nhất. Vi sinh xử lý nước thải có khả năng phân hủy các chất thải hữu cơ có trong nước tổng hợp thành tế bào nguyên sinh chất mới...